Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Balans - VORDERINGEN

Vorderingen

31-12-2017

31-12-2016

     

Debiteuren

 

546

 

893

OCW

 

87

 

-

Leerlingen

 

1.244

 

1.417

Overige overheden

 

5.770

 

5.792

     

Personeel

17

 

2

 

Overige

1.980

 

1.411

 

Overige vorderingen

 

1.997

 

1.413

Overlopende activa

 

7.451

 

5.536

     
  

17.095

 

15.051

(bedragen x 1.000 euro)

Debiteuren

De debiteuren betreffen voornamelijk vorderingen inzake samenwerkingsverbanden en detacheringen.

OCW

De vordering op het ministerie van OCW heeft betrekking op toegekende subsidies voor 2017 die ultimo 2017 nog niet zijn ontvangen.

Leerlingen

Het betreft hier de vorderingen op ouders van leerlingen inzake de vrijwillige ouderbijdrage, bijdragen in reizen en excursies en bijdragen lesmaterialen.

Overige overheden

De vorderingen op gemeentes betreffen voornamelijk bijdrages in bouwprojecten (3,9 miljoen euro) en doordecentralisatievergoedingen (1,8 miljoen euro).

Overige vorderingen

De overige vorderingen betreffen met name nog te ontvangen bedragen van derden, nog te verrekenen bedragen met derden en terug te vorderen btw.

Overlopende activa

De post overlopende activa bestaat voornamelijk uit in het huidige verslagjaar verrichte betalingen, waarvan de kosten verantwoord worden in het volgende verslagjaar. Het betreft hier bijvoorbeeld de jaarlijkse betaling van contributies, licenties, contracten en de huurkosten, die betaald zijn aan distributeurs van leermiddelen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)