Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017

 

2017

2016

   

Kasstroom uit operationele activiteiten

  

Saldo baten en lasten

5.888-

691-

   

Aanpassingen voor:

  

- afschrijvingen

20.122

19.364

- bijzondere waardevermindering

-

2.190

- terugname bijzondere waardevermindering

8.388-

244-

- mutaties voorzieningen excl herschikking

1.260-

1.716

 

10.474

23.026

Veranderingen in vlottende middelen:

  

- vorderingen

2.043-

70-

- kortlopende schulden

1.921

4.510-

 

122-

4.580-

   

Betaalde interest

1.367-

1.394-

Mutaties financiele vaste activa

-

-

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

3.097

16.361

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

Opname nieuwe scholen onder materiële vaste activa

-

245-

(Des)investeringen materiële vaste activa

41.610-

48.165-

Vrijval gerealiseerde bouwprojecten

16.042

45.825

(Des)investeringen financiële vaste activa

11

18

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

25.557-

2.567-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

Ingebracht vermogen nieuwe scholen

-

360

Mutatie langlopende schulden

24.942

3.041-

Mutatie bouwkredieten overheid

11.116-

22.098-

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

13.826

24.779-

   

Mutatie liquide middelen

8.634-

10.985-

Eindstand liquide middelen

5.144

13.778

Beginstand liquide middelen

13.778

24.763

Mutatie liquide middelen

8.634-

10.985-

(bedragen x 1.000 euro)

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)