Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Onderwijstijd

Scholen beslissen zelf over de invulling van de onderwijstijd. Sinds het schooljaar 2015-2016 hebben ze hiertoe ruimte gekregen op basis van nieuw beleid dat tegemoetkomt aan de afspraken in het Nationaal Onderwijsakkoord ‘De route naar geweldig onderwijs’ (2013). Dit biedt ruimte aan de modernisering van de onderwijstijd. Per 1 augustus 2015 wordt uitgegaan van de, over alle leerjaren in dat schooljaar, cumulatief geprogrammeerde en gerealiseerde onderwijstijd (3700/4700/5700 klokuren voor respectievelijk vmbo, havo en vwo en 1000 klokuren voor praktijkonderwijs per leerjaar). De onderwijstijd wordt gemeten over de gehele schoolloopbaan in plaats per schooljaar, waardoor er meer flexibiliteit is om het onderwijs te organiseren met ruimte voor differentiatie en maatwerk voor leerlingen.

Elke vo-school moet per jaar minimaal 189 dagen onderwijs geven. Door de vakantiespreiding hebben bepaalde regio’s vijf dagen minder beschikbaar dan 189. Dit is toegestaan.

De medezeggenschapsraad op school moet vooraf instemmen met de planning van de dagen waarop er geen onderwijs is. Op schoolniveau wordt vanuit een onderwijskundige visie bepaald welke activiteiten meetellen als onderwijstijd. Dit gebeurt met instemming van de medezeggenschapsraad.

Onze scholen leggen verantwoording af over de gerealiseerde onderwijstijd in Vensters voor Verantwoording. De resultaten per school zijn terug te vinden via www.scholenopdekaart.nl.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)