Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Vernieuwde vmbo-structuur

De meeste van de leerlingen in het voortgezet onderwijs gaan naar het vmbo. In schooljaar 2016-2017 zijn onze vmbo-scholen gestart met de invoering van het vernieuwd vmbo met tien beroepsgerichte examenprogramma’s. Per 1 augustus 2017 hebben alle vmbo-scholen de overstap naar de nieuwe profielstructuur gemaakt.

De beroepsgerichte programma’s van de vmbo-sectoren techniek, economie en zorg en welzijn zijn vereenvoudigd, verduidelijkt en geactualiseerd.

De nieuwe programma’s sluiten aan op actuele ontwikkelingen in de (beroeps)werkelijkheid en de vervolgopleidingen in het mbo. Ze houden rekening met leerroutes van leerlingen en ze dragen bij aan een betere organiseerbaarheid van het onderwijs, ook bij dalende leerlingenaantallen.

In de nieuwe programmastructuur kiezen vmbo-leerlingen één profiel, bestaande uit vier profieldelen die centraal worden geëxamineerd en vier keuzedelen die met een schoolexamen worden afgesloten. Deze keuzedelen kunnen ook van andere profielen afkomstig zijn. Voor elk profiel komen minimaal vijf keuzedelen beschikbaar. De school bepaalt zelf welke keuzedelen zij aanbiedt en welke keuzemogelijkheden zij de leerlingen biedt. In 2017 zijn de eerste beroepsgerichte vmbo-examens nieuwe-stijl afgelegd.

De tien profieldelen zijn:

  • Bouwen, wonen en interieur

  • Dienstverlening en producten

  • Economie en ondernemen

  • Groen

  • Horeca, bakkerij en recreatie

  • Maritiem en techniek

  • Media, vormgeving en ICT

  • Mobiliteit en transport

  • Produceren, installeren en energie

  • Zorg en welzijn

OMO-breed zijn alle examenprofielen binnen het totaal van onze vmbo-scholen vertegenwoordigd met uitzondering van ‘maritiem en techniek’. De profieldelen ‘zorg en welzijn’, ‘economie en ondernemen’, ‘dienstverlening en producten’ en ‘produceren, installeren en energie’ worden het meest aangeboden binnen de scholen. De profieldelen ‘groen’ en ‘media, vormgeving en ICT’ worden respectievelijk door twee en vier scholen aangeboden.

In 2016 is vanuit de scholen de vraag geuit om niet ieder voor zich ‘het wiel uit te vinden’ maar de kennis met elkaar te delen. Binnen het kennisnetwerk ‘Vernieuwingen vmbo’ ontmoeten docenten en afdelingsleiders van verschillende scholen elkaar met het gezamenlijke doel om met elkaar kennis te delen over de vormgeving van de nieuwe programma’s.

Ook in 2017 hebben er vanuit het kennisnetwerk ‘Vernieuwingen vmbo’ een tweetal bijeenkomsten plaatsgevonden (2 februari en op 15 november). Deze bijeenkomsten hadden als insteek medewerkers binnen de profielen met elkaar te laten kennismaken en aan te laten geven welke thema’s er leven op de scholen in het kader van de vmbo-vernieuwing. Daarnaast is in het najaar ingezoomd op de wijze waarop scholen vorm kunnen geven aan LOB.

Ook binnen de profielen hebben medewerkers van scholen contact gelegd om op elkaars scholen een kijkje te nemen en van elkaar te leren.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)