Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Sociale veiligheid

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn sinds 1 augustus 2015 wettelijk verplicht zorg te dragen voor een veilige school. De inspectie ziet hier op toe vanaf schooljaar 2016-2017. Hieronder valt een jaarlijkse monitoring van de sociale veiligheid. In 2017 zijn de scholen binnen de vereniging, na een succesvolle pilot, gestart met Kwaliteitscholen. Hiermee wordt jaarlijks de tevredenheid, veiligheid en sociaal welbevinden van leerlingen gemonitord. Voor 2018 ligt er tevens de ambitie, in het kader van integraal monitoren, om Kwaliteitscholen te koppelen aan de gegevens uit de leerling administratiesystemen van de scholen.

In het kader van de wet (Sociale) veiligheid wordt scholen gevraagd om zicht te hebben op de sociale veiligheid. Hiertoe dient er beleid te zijn en ook een anti-pestcoördinator per school te zijn aangesteld. Een van de actieve kennisnetwerken binnen de vereniging is het kennisnetwerk Anti-pestcoördinatoren. Voorzitter van dit kennisnetwerk is Joris Arts, docent lichamelijke opvoeding verbonden aan het Fioretti College. Dit kennisnetwerk is in 2017 drie keer bijeengekomen:

  • 25 januari 2017, agenda: presentatie en actieve sessie verzorgd door docenten ecologische pedagogiek.

  • 28 juni 2017, agenda: presentatie van de app ‘Qundai’ een digitaal middel voor scholen om het sociaal gedrag van leerlingen makkelijk en gericht in beeld te brengen. Daarnaast is gesproken over de positie en het takenpakket van de anti-pestcoördinator binnen de scholen.

  • 11 oktober 2017, agenda: presentatie door twee leerlingen over hun rol als mini-mentor op het Varendonck College en een presentatie over de faalangsttraining ‘Rots en Water’.

Het kennisnetwerk Anti-pestcoördinatoren is in 2017 succesvol aangemeld bij Registerleraar. Deze aanvraag is medio dit jaar gevalideerd, wat wil zeggen dat deelnemers van het kennisnetwerk deelname aan bijeenkomsten kunnen registreren binnen het lerarenregister.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)