Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Van Maerlantlyceum

www.vanmaerlantlyceum.nl
rector: Emmeken van der Heijden
opleidingen: vwo, havo
locatie:

 • Eindhoven

Leerlingen stellen zich voor

‘Denken aan de wereld van morgen’, dat is waar het Van Maerlantlyceum (VML) voor staat. Leerlingen stellen zich voor en ontdekken op het Van Maerlantlyceum wie ze zijn. Leerlingen stellen zich voor op het Van Maerlantlyceum en formuleren hun dromen en idealen. Door te experimenteren, fouten te maken, vragen te stellen en samen te leren, leren ze wat ze kunnen en wat ze willen. In 2017 heeft de school verder vorm gegeven aan deze missie vanuit de overtuiging dat:

 • een leerling wil leren;

 • leren plaatsvindt door positieve stimulans;

 • leren plaatsvindt in een sociale context;

 • de docent een voorbeeldfunctie vervult. (uit: Onderwijskundige uitgangspunten VML 2017 en Eindprofiel van de VML-leerling)Onderwijsontwikkelingen in 2017

Onderwijskundige uitgangspunten

Het Van Maerlantlyceum werkte het afgelopen jaar aan het expliciteren en formuleren van de onderwijskundige uitgangspunten van de school en stelde daarbij ook het eindprofiel van de Van Maerlantleerling op. Het Van Maerlantlyceum leidt niet alleen op tot een diploma, maar leert leerlingen vragen te stellen bij de opgedane kennis, leert leerlingen samen na te denken over de toepassing van de opgedane kennis, en leert leerlingen als een creatieveling, een onderzoeker of een vrijdenker met nieuwe thema’s om te gaan.

Onderwijsontwikkelingen in 2017

 • Ontwikkeling van een leerlijn onderzoeksvaardigheden om structureel en in samenhang het onderzoekend vermogen van leerlingen te ontwikkelen met het profielwerkstuk als een proeve van bekwaamheid.

 • Invoering van laptops voor docenten en voorbereiding van laptops voor leerlingen met ingang van 2018-2019 om meer gedifferentieerd, interactief en adaptief onderwijs te kunnen aanbieden met oog voor de diverse ontwikkelingsfasen van leerlingen.

 • Verdere ontwikkeling van de academische opleidingsschool door intensivering van intercollegiale consultatie.

 • Start van een onderzoek naar afnemende leesvaardigheid onder leerlingen in het nieuwe leeratelier.

 • Versterking van het studieklimaat door de invoering van huiswerkuren en inrichting van een stilteruimte voor docenten en leerlingen.

 • Participatie in projecten met de omgeving Brainport, zoals het internationale Sensus-project over bio-sensoren.
   

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)