Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Sondervick College

www.sondervick.nl
rector: Monique van Roosmalen (tot 16 februari 2017 Nol van Beurden)
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locatie:

 • Veldhoven

TTO havo en vwo

Ruim 10 jaar geleden is het Sondervick College gestart met tweetalig onderwijs (TTO) in vwo met als doel het vwo te onderscheiden en een aantrekkelijke school te zijn voor getalenteerde studenten. Deze doelstelling is gehaald. Het aantal leerlingen dat kiest voor TTO groeit nog steeds. Om in de behoefte voor havo-leerlingen te voorzien is de school twee jaar geleden ook gestart met een havo TTO. Ook de mavo en het vmbo hebben voorbereidingen voor TTO gestart onder de noemer van ‘versterkt Engels’. De doelstellingen van TTO zijn:

 • vergroten van de algemene ontwikkeling;

 • verbreden van de horizon;

 • algemene taalontwikkeling;

 • betere aansluiting bij vervolgonderwijs;

 • betere aansluiting bij de internationale arbeidsmarkt.

Voor het Sondervick College heeft TTO een enorme onderwijskundige kwaliteitsverbetering in gang gezet. Het docententeam is en wordt jaarlijks geschoold in hun Engelse taalvaardigheden maar ook op didactisch terrein genaamd CLIL (Content and Language Integrated Learning). Dit heeft zijn weerslag op de niet TTO docenten om mee te gaan in de ontwikkeling. Verder is door TTO het thema van internationalisering in alle opleidingen in ontwikkeling.  

AOS Sondervick College breed

Het Sondervick College is drie jaar geleden gestart met academisch opleiden in de school. De doelstelling is het opleiden van toekomstige leraren primair in de school door praktijkervaring op te doen en door Algemene Praktische Vaardigheden (APV) op te doen.

Het Sondervick College ziet de AOS als een belangrijke katalysator in de schoolontwikkeling. Docenten worden gestimuleerd om zich als werkplekbegeleider bij te scholen en daardoor op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Andere docenten worden opgeleid tot onderzoeksdocent om de onderzoekende houding bij leerlingen en bij collega’s te stimuleren. Weer anderen ontwikkelen coachingsvaardigheden die worden ingezet bij het project Begeleiden Startende Leraren (BSL) in samenwerking met de Fontys en ESOE. De academisering krijgt vooral inhoud door:

 • het aanleren van een onderzoekende houding breed in de school. Er wordt onderzoek gedaan door de student op de onderwijspraktijk in de school -> praktijk gericht onderzoek.

 • onderzoeksdocenten waardoor de onderzoekende houding ook gerealiseerd wordt bij zittende docenten 

 • wetenschappelijk onderzoek van masterstudenten en leerlingen.   

 • Onderwijs buiten de school

 • Doordat AOS-activiteiten breed in de school plaatsvinden zorgt dit tevens voor verbinding tussen de opleidingen.

In samenwerking met ESOE, Radboud Universiteit en Tilburg University wordt een leeratelier uitgevoerd: Leergemeenschap van masterstudenten en docenten 1e graads waarbij het leren in de praktijk centraal staat.

Doordat AOS-activiteiten breed in de school plaatsvinden zorgt dit tevens voor verbinding tussen de opleidingen.

Onderwijs buiten de school

Het vmbo-team heeft voor de doelgroep vmbo basis een praktijkgericht onderwijsconcept ontwikkeld vooral gericht op ‘leren door te zien, te ervaren, te onderzoeken en door te maken’. De meerwaarde van deze aanpak is dat de leerling zich ontwikkelt in zelfredzaamheid, in sociale vaardigheden en ook leert te reflecteren op eigen gedrag en handelen. Deze methodiek komt het best tot zijn recht door te leren buiten de school. In de naaste omgeving van de school en in Veldhoven worden deze 21ste eeuwse vaardigheden geleerd in bedrijven, instellingen en musea. Aan de hand van werkopdrachten gaan leerlingen in groepsverband er op uit om de lesdoelstellingen te halen. Voorbeelden van opdrachten zijn Scapetown - het creëren van een scapehouse - en LOB activiteiten bij bedrijven en instellingen. Juist deze afwisseling van theorie en praktijk maakt dat deze doelgroep erg enthousiast is over deze aanpak.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)