Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Sint-Janslyceum

www.sjl.nl
waarnemend rector: Jan van de Rijdt 
opleidingen: vwo, havo, mavo
locatie:

  • ’s-Hertogenbosch

Identiteit en burgerschap

Schoolleiding, leraren, medewerkers en leerlingen gaan zorgzaam om met elkaar, met de schoolomgeving en met het milieu. De oriëntatiepunten uit het OMO-identiteitsdocument ziet de school hierbij als een leidraad. Op de jaarlijkse Sint-Jansdag staan leerlingen en personeelsleden heel bewust stil bij het leren en leven met elkaar en bij de wereld om ons heen. Dit jaar was het thema ‘Sint-Janslyceum Respectzone’. Ook is er actief beleid rond burgerschapsvorming.

Professionele en lerende organisatie

Het Sint-Janslyceum wil een professionele en lerende organisatie zijn. Hiertoe worden leraren ondersteund om te handelen vanuit de beroepswaarden, zoals geformuleerd in Koers 2023 en het OMO-identiteitsdocument. Leraren(teams) evalueren hun handelwijze binnen en buiten de les met lesobservaties (peer review), leerlingentevredenheidsenquêtes, leerlingen panels, oudergesprekken en ouderenquêtes. Sinds het begin van het schooljaar worden in driehoeksgesprekken (mentor-leerling-ouder) betrokkenheid, motivatie en prestaties vergroot. Ook is de systematiek van lesson-study ingevoerd, die in de toekomst verder uitgerold zal worden in de school. Er ligt een sterke nadruk op leren van elkaar en leren binnen netwerken.

Kwaliteitsontwikkeling

Het Sint-Janslyceum benadert kwaliteitszorg op een integrale manier vanuit het besef dat iedereen verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de school en dat men elkaar daarop kan aanspreken. Het nieuwe schoolplan, Koers 2023 en het nieuwe onderzoekskader vormen daarbij het referentiekader. Er worden systematisch lesbezoeken gedaan (‘flitsbezoeken’).

Er zijn concrete kwaliteitsnormen opgesteld ten aanzien van de opbrengsten. Resultaten worden door de vakgroepen geanalyseerd en waar nodig wordt een plan van aanpak opgesteld om te komen tot verbetering. Het toets- en beoordelingsbeleid is meer in lijn gebracht met de in het schoolplan opgenomen uitgangspunten. Het aantal diagnostische en formatieve toetsen is toegenomen ten opzichte van het aantal summatieve toetsen, een beweging die in de toekomst verder zal worden doorgevoerd. Het interne team EFOS (Effectief Onderwijs) wordt ingezet bij het verbeteren van het didactisch handelen. De uitgangspunten van EFOS hebben de basis gevormd voor de kijkwijzer die bij lesbezoeken wordt gehanteerd.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)