Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Scholengroep Het Plein – Vakcollege Eindhoven

www.sghetplein.nl
rector: Corinne Sebregts
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo en praktijkonderwijs
locaties:

  • Aloysius De Roosten, Eindhoven

  • Antoon Schellenscollege, Eindhoven

  • Pleinschool Helder, Eindhoven

  • Praktijkschool Eindhoven, Eindhoven

  • Sint-Joriscollege, Eindhoven

  • Vakcollege, Eindhoven

Scholengroep Het Plein

Het verhaal van SHP

Scholengroep Het Plein (SHP) bestaat uit zes zelfstandige vestigingen, die ook met elkaar verbonden zijn. De scholengroep vertegenwoordigt een gezamenlijke identiteit, een SHP-specifieke invulling van de kernwaarden van Koers 2023. Deze identiteit wordt beschreven in ‘Het verhaal van SHP’. Dit verhaal komt tot stand met input van medewerkers, schoolleiding en ouders en leerlingen. Ten aanzien van ‘verbinding’ worden ook schoolbrede activiteiten ontwikkeld, die de opmaat vormen voor verdere verbinding tussen de vestigingen. De MR wordt hier nauw bij betrokken.

Gesprekkencyclus

SHP heeft in 2017 een nieuwe aanpak van de gesprekkencyclus ontwikkeld door middel van co-creatie-sessies met circa vijftig medewerkers, leidinggevenden en de P&O-adviseurs. Centraal in de nieuwe gesprekkencyclus staat 'het goede gesprek'. Een goed gesprek geeft energie en is gericht op de ontwikkeling van de medewerker. Eind 2017 is gestart met scholing van de directie en teamleiders; die is gericht op feedbackvaardigheden, instrumenten voor gespreksvoering en het delen van ervaringen.

Gemeenschappelijke visie op onderwijs

Voor de uitwerking van ICT-ondersteund onderwijs is door de schoolleiding van SHP in 2017 een gemeenschappelijke visie op onderwijs ontwikkeld en is het gewenste onderwijs als volgt geformuleerd: ‘het onderwijs is een blend van leeraanbod met volop keuzemogelijkheden voor de leerlingen en hun ouders; doel is het enthousiasmeren van leerlingen en ouders en het motiveren van docenten’.

SHP zorgt dat ICT dit faciliteert door te werken aan de technische infrastructuur voor internet, applicatiebeleid en –beheer, devices/audiovisuele apparatuur, bescherming van persoonsgegevens en onderwijsontwikkeling. De komende 2 tot 3 jaar zal hieraan verder gewerkt worden.

Vakcollege Eindhoven

De invoering van het Vakcollege-concept is een doorlopend proces. In dit proces is het van groot belang om samen met de omgeving de inhoud en de vorm van het concept te bepalen en in te richten. Het concept van de vakscholen is afgelopen jaar verder uitgerold en er vinden verschillende activiteiten plaats binnen de branchenetwerkorganisaties.

In het organisatie- en onderwijsontwikkelingstraject is er binnen verschillende werkgroepen gewerkt aan de volgende vier thema’s; mentoraat, toetsbeleid, intervisie en ontwerpprincipes.

Ook wordt binnen Vakcollege Eindhoven de Makersklas vormgegeven. Zoals de naam aangeeft, gaat het om het stimuleren van ‘maken’. Leerlingen worden uitgedaagd om materialen en technieken te verkennen om producten of resultaten die zij tot stand willen brengen door creativiteit en inzicht ook werkelijk te maken. In het kader van de Makersklas is -samen met de gemeente Eindhoven- een activiteit opgepakt om leerlingen van de basisschool in contact te brengen met techniek.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)