Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Scholengroep Het Plein – Antoon Schellenscollege

www.sghetplein.nl
rector: Corinne Sebregts
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo en praktijkonderwijs
locaties:

  • Aloysius De Roosten, Eindhoven

  • Antoon Schellenscollege, Eindhoven

  • Pleinschool Helder, Eindhoven

  • Praktijkschool Eindhoven, Eindhoven

  • Sint-Joriscollege, Eindhoven

  • Vakcollege, Eindhoven

Scholengroep Het Plein

Het verhaal van SHP

Scholengroep Het Plein (SHP) bestaat uit zes zelfstandige vestigingen, die ook met elkaar verbonden zijn. De scholengroep vertegenwoordigt een gezamenlijke identiteit, een SHP-specifieke invulling van de kernwaarden van Koers 2023. Deze identiteit wordt beschreven in ‘Het verhaal van SHP’. Dit verhaal komt tot stand met input van medewerkers, schoolleiding en ouders en leerlingen. Ten aanzien van ‘verbinding’ worden ook schoolbrede activiteiten ontwikkeld, die de opmaat vormen voor verdere verbinding tussen de vestigingen. De MR wordt hier nauw bij betrokken.

Gesprekkencyclus

SHP heeft in 2017 een nieuwe aanpak van de gesprekkencyclus ontwikkeld door middel van co-creatie-sessies met circa vijftig medewerkers, leidinggevenden en de P&O-adviseurs. Centraal in de nieuwe gesprekkencyclus staat 'het goede gesprek'. Een goed gesprek geeft energie en is gericht op de ontwikkeling van de medewerker. Eind 2017 is gestart met scholing van de directie en teamleiders; die is gericht op feedbackvaardigheden, instrumenten voor gespreksvoering en het delen van ervaringen.

Gemeenschappelijke visie op onderwijs

Voor de uitwerking van ICT-ondersteund onderwijs is door de schoolleiding van SHP in 2017 een gemeenschappelijke visie op onderwijs ontwikkeld en is het gewenste onderwijs als volgt geformuleerd: ‘het onderwijs is een blend van leeraanbod met volop keuzemogelijkheden voor de leerlingen en hun ouders; doel is het enthousiasmeren van leerlingen en ouders en het motiveren van docenten’.

SHP zorgt dat ICT dit faciliteert door te werken aan de technische infrastructuur voor internet, applicatiebeleid en –beheer, devices/audiovisuele apparatuur, bescherming van persoonsgegevens en onderwijsontwikkeling. De komende 2 tot 3 jaar zal hieraan verder gewerkt worden.

Antoon Schellens College

‘t Antoon (Schellenscollege) is al langer bezig met onderwijsvernieuwing op verschillende terreinen. Binnen passend onderwijs wordt er gewerkt met een aanpak waarbij de aandacht per leerling wordt afgestemd op zijn persoonlijke behoefte. Hierbij wordt een bewuste afweging gemaakt tussen groepsgerichte en individuele ondersteuning. Het streven is de resultaten van het onderwijs- en begeleidingsaanbod zichtbaar en meetbaar te maken. Een systematiek om dit te doen, is in basis ontwikkeld en wordt geïmplementeerd. Na evaluatie zal het al dan niet nog verder ontwikkeld worden.

De school is gestart met een werkwijze van leren leren van elkaar binnen het team. Er is een scholingstraject gestart voor docenten door docenten gericht op het gebruik van ICT, er wordt deelgenomen aan het project Leerling 2020, de school heeft een leerlab professionalisering van docenten en werkt met stichting Leerkracht.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)