Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Scholengroep Het Plein – Sint-Joriscollege

www.sghetplein.nl
rector: Corinne Sebregts
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo en praktijkonderwijs
locaties:

  • Aloysius De Roosten, Eindhoven

  • Antoon Schellenscollege, Eindhoven

  • Pleinschool Helder, Eindhoven

  • Praktijkschool Eindhoven, Eindhoven

  • Sint-Joriscollege, Eindhoven

  • Vakcollege, Eindhoven

Scholengroep Het Plein

Het verhaal van SHP

Scholengroep Het Plein (SHP) bestaat uit zes zelfstandige vestigingen, die ook met elkaar verbonden zijn. De scholengroep vertegenwoordigt een gezamenlijke identiteit, een SHP-specifieke invulling van de kernwaarden van Koers 2023. Deze identiteit wordt beschreven in ‘Het verhaal van SHP’. Dit verhaal komt tot stand met input van medewerkers, schoolleiding en ouders en leerlingen. Ten aanzien van ‘verbinding’ worden ook schoolbrede activiteiten ontwikkeld, die de opmaat vormen voor verdere verbinding tussen de vestigingen. De MR wordt hier nauw bij betrokken.

Gesprekkencyclus

SHP heeft in 2017 een nieuwe aanpak van de gesprekkencyclus ontwikkeld door middel van co-creatie-sessies met circa vijftig medewerkers, leidinggevenden en de P&O-adviseurs. Centraal in de nieuwe gesprekkencyclus staat 'het goede gesprek'. Een goed gesprek geeft energie en is gericht op de ontwikkeling van de medewerker. Eind 2017 is gestart met scholing van de directie en teamleiders; die is gericht op feedbackvaardigheden, instrumenten voor gespreksvoering en het delen van ervaringen.

Gemeenschappelijke visie op onderwijs

Voor de uitwerking van ICT-ondersteund onderwijs is door de schoolleiding van SHP in 2017 een gemeenschappelijke visie op onderwijs ontwikkeld en is het gewenste onderwijs als volgt geformuleerd: ‘het onderwijs is een blend van leeraanbod met volop keuzemogelijkheden voor de leerlingen en hun ouders; doel is het enthousiasmeren van leerlingen en ouders en het motiveren van docenten’.

SHP zorgt dat ICT dit faciliteert door te werken aan de technische infrastructuur voor internet, applicatiebeleid en –beheer, devices/audiovisuele apparatuur, bescherming van persoonsgegevens en onderwijsontwikkeling. De komende 2 tot 3 jaar zal hieraan verder gewerkt worden.

Sint-Joriscollege

Voor het Sint-Joriscollege was 2017 een turbulent jaar. Op de eerste plaats is het 100-jarig bestaan van de school met een reeks succesvolle activiteiten gevierd (symposium, reünie, leerlingenfeest). Er is veel aandacht uitgegaan naar de kwaliteit van het rooster. Het rooster voor het tweede semester van 2017-2018 is in het algemeen positief ontvangen.

Verder heeft de school veel tijd en aandacht gestoken in innovatie van het onderwijs. Hiervoor is een Stuurgroep Onderwijsinnovatie, bestaande uit medewerkers uit alle afdelingen van de school, opgericht. In september 2017 heeft de Stuurgroep Onderwijsinnovatie de opdracht gekregen om vóór 1 mei 2018 op basis van de uitkomsten van het traject Kwaliteit en Innovatie een concreet onderwijsconcept en een implementatieplan op te stellen. Om maximaal draagvlak te creëren worden deze documenten gedeeld met de schoolleiding en alle medewerkers van het Sint-Joriscollege.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)