Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Rythovius College

www.rythoviuscollege.nl
rector: Marleen van den Hurk (tot 22 februari 2017 Frans Claassens)
opleidingen: vwo, havo, mavo
locatie:

  • Eersel

De visie van het Rythovius College

Het Rythovius College heeft in het Schoolplan 2014-2018 de missie Accent op jouw talent! neergelegd. Deze missie is terug te vinden in het onderwijsaanbod van de school. De demografische ontwikkeling zorgt ervoor dat het leerlingenaanbod gaat dalen. Dit noodzaakt tot een bezinning op de vraag welk onderwijsaanbod de school overeind kan houden en in welke vorm. Deze discussie is in 2017 gestart met het ontwikkelen van een nieuwe visie. De visie vormt de basis voor de ontwikkeling van het nieuwe schoolplan (2019-2023).

iPad in het onderwijs

In 2015 is de school gestart met de pilot ‘iPad in het onderwijs’. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de iPad voor het Rythovius College geen doel op zich is, maar een hulpmiddel. In 2017 is het besluit genomen om de iPad definitief te introduceren vanaf schooljaar 2018-2019. Alle medewerkers zijn in 2016 geschoold in het omgaan met de iPad. In schooljaar 2017-2018 wordt extra scholing en intervisie (intern en extern) ingezet om het gebruik van de iPad in de les te bevorderen.

Organisatiestructuur

De organisatiestructuur van het Rythovius College wijzigt vanaf schooljaar 2018-2019. De school is nu opgebouwd uit vier sectoren, dit worden drie (verticale) afdelingen. De school gaat van vier adjunct-sectordirecteuren, naar drie afdelingsleiders, ondersteund door leerlingcoördinatoren. De uitgangspunten voor deze wijziging zijn: meer aandacht voor de onderwijskundige ontwikkeling, meer aandacht voor de onderwijskwaliteit en het verbeteren van het personeelsbeleid.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)