Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Roncalli Scholengemeenschap

roncalli.mwp.nl
rector: Ludo Heesters
opleidingen: vwo, havo, mavo
locatie:

  • Bergen op Zoom

Leerlingbegeleiding

In 2017 is de leerlingbegeleiding op Roncalli geëvalueerd. Doel hiervan is het stroomlijnen van de totale zorg zodat een leerling minimaal op het ingangsniveau blijft. Door de toenemende vraag naar steeds specifiekere hulp en de daarmee samenhangende tijds- en werkdruk dreigt het rendement van de begeleiding terug te lopen. Binnen de mogelijkheden op financieel- en kennisgebied is een onderzoek gestart: wordt een leerling met een ondersteuningsbehoefte optimaal begeleid en is de communicatie en verantwoording in balans?

Naast onderzoek onder mentoren, zorgcoördinatoren, remedial teachers, vertrouwens-personen, docenten en coördinatoren, is een bezoek gebracht aan een vo-school waar de begeleiding optimaal is. Na de voorjaarsvakantie is schoolbreed een studiedag geweest over de wisselwerking tussen docent en mentor. Onderzocht werd wat een leerling in de mentorlessen moet leren om onderwijs succesvol te volgen.

Opbrengsten

De verschillende kaartopbrengsten laten verschillen zien. De school analyseert de gegevens. De afstroom wordt geminimaliseerd. De analyses, evaluatie en de opvolgactie naar aanleiding van de analyses van opbrengsten is schoolbreed gemeengoed.

Het toetsbeleid op basis van OBIT (Onthouden – Begrijpen – Integreren – Toepassen) wordt door alle vakgroepen gevolgd. De didactiek naar aanleiding van de OBIT-opbrengsten wordt schoolbreed aangepakt. De rol van de clusterleiders wordt in dit onderdeel verstevigd zodat, vakoverstijgend, best-practices kunnen worden ingevoerd.

Kwaliteitszorg

In 2017 is de Roncalli-Onderwijs-Analyse, gebaseerd op de prioriteiten genoemd in het schoolplan, uitgevoerd. De ROA geeft in een oogopslag weer waar Roncalli staat in de ontwikkeling van de ambities. Daarnaast hebben de vakgroepen een beoordeling over de ontwikkelingen binnen hun vakgroep uitgevoerd. Door het beeld van bovenaf (ROA) én het beeld van onderaf (vakgroepbeoordeling) te vergelijken, wordt verbeteringsgericht gestuurd: wat zijn de hiaten en hoe kunnen we dit oppakken? De structurele, compacte en heldere communicatie via Roncalli-Q, de werkgroep die zich bezighoudt met het invoeren van kwaliteitsdenken op Roncalli, ligt hieraan ten grondslag.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)