Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Rodenborch-College

www.rodenborch.nl
rector: Marjo van IJzendoorn
opleidingen: vwo, havo, mavo
locatie:

  • Rosmalen

Schoolplan

Het Rodenborch-College geeft uitvoering aan Koers 2023 door daadwerkelijk invulling te geven aan de missie van het schoolplan 2016-2020. De school wil haar opdracht realiseren door betekenisvol en hoogwaardig onderwijs te geven met aandacht voor één ieder, ruimte voor elk talent en oog voor elkaar. Hier zijn de kernwaarden goed onderwijs, goed leven en goed handelen in terug te vinden en wordt de leerling gezien als een uniek persoon.

Onderwijsinnovatie

Om de leerlingen tot hun recht te laten komen is ingezet op optimalisering van ICT als didactisch hulpmiddel, waarbij de deelname aan het leerlab ICT van meerwaarde is en een beroep doet op het innovatief vermogen van docenten. Voor docenten is een schoolbreed scholingsprogramma ingezet waar leerdoel denken, gebruik van ICT en het maken van goede vakoverstijgende projecten deel van uitmaken. Ook de deelname van de school aan de academische werkplaats voor burgerschap is belangrijk voor het realiseren van het doel om leerlingen bewust te maken van hun verantwoordelijkheid voor de maatschappij. Pilots die bijdragen aan de innovatie en de verdiepingsslag die de school nu maakt zijn:

  • mediawijsheid;

  • diepgaand leren en onderzoekend leren;

  • uitbreiding talenttraject;

  • individuele leerplannen voor leerlingen;

  • werken met portfolio;

  • vakoverstijgende projecten.

Veilige leer- en leefgemeenschap

Centraal in deze beweging staat het samen leren en samen ontwikkelen. Op die manier wil het Rodenborch-College een veilige leer- en leefgemeenschap zijn. Uit het medewerkers-tevredenheidsonderzoek en uit de enquêtes die bij leerlingen en ouders worden afgenomen blijkt dat de school daarin ook grotendeels slaagt.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)