Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

OMO Scholengroep Helmond – Carolus Borromeus College

www.omoscholengroephelmond.nl
rector: Hans Schapenk
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:

  • Carolus Borromeus College (ivo-mavo), Helmond

  • Dr.-Knippenbergcollege, Helmond

  • Praktijkschool Helmond, Helmond

  • Vakcollege Helmond, Helmond

Domeinonderwijs

Nadat gesprekken met basisschool Mondomijn over verdergaande samenwerking niet het gewenste resultaat opleverden, heeft OMO Scholengroep Helmond besloten zelf een pilot domeinonderwijs in het leven te roepen vanaf augustus 2018. Het wordt een leerlab van drie deelscholen waarin vanuit leergebieden gewerkt gaat worden. De concepten van waaruit gewerkt wordt in deze havo-/vwo-klas zijn onderzoekend leren, samenwerkend leren en gepersonaliseerd leren. De leerlingen worden pas op een havo- of vwo-afdeling geplaatst in klas 3. Het rooster van deze groep zal geordend worden via een flexrooster, zodat de school ervaring op kan doen met deze manier van lesorganisatie.

Carolus Borromeus College

Xs klas, onderwijs aan hoogbegaafden

Het Carolus Borromeus College is in het schooljaar 2017-2018 gestart met de Xs klas. Deze klas biedt onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, die instromen voordat zij de reguliere leeftijd voor het vo hebben bereikt. Veelal hebben zij de basisschool versneld doorlopen en lopen ze tegen de grenzen aan van het onderwijsaanbod in het reguliere po.

Het Carolus Borromeus College biedt een onderwijsprogramma op maat. Het streven is om deze leerlingen in drie jaar tijd voor te bereiden op de bovenbouw van het vwo. Naast het vakinhoudelijke aanbod is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze kinderen.

De Xs klas dient ook als proeftuin voor onderwijsontwikkeling omdat differentiatie, gepersonaliseerd leren en vakoverstijgend onderwijs ingezet moeten worden om deze leerlingen op maat te bedienen. Docenten die lesgeven aan deze klas hebben expliciet de opdracht om hun opgedane kennis en vaardigheden te delen met collega’s uit bijvoorbeeld hun sectie.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)