Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

OMO Scholengroep De Langstraat – d’ Oultremontcollege

www.sgdelangstraat.nl
rector: Jan van Pelt
opleidingen: vwo, havo, vmbo
locaties:

  • d’Oultremontcollege, Drunen

  • Dr. Mollercollege, Waalwijk

  • Van Haestrechtcollege, Kaatsheuvel

  • Walewyc-mavo, Waalwijk

d’Oultremontcollege

Wereldburgerschap

De school heeft een nieuw programma Wereldburgerschap ontwikkeld voor leerlingen uit leerjaar 1 en 2. Hierin werken diverse vakken samen, zoals levensbeschouwing, aardrijkskunde en economie. Doel van het programma is leerlingen bewust te maken van (mondiale) verschillen op het gebied van rijk en arm, kansen en mogelijkheden voor kinderen en milieuproblemen. Het programma bereidt leerlingen voor op het zelfstandig maken van keuzes, waarbij rekening wordt gehouden met het effect van deze keuzes op anderen. Tegelijkertijd stimuleert het programma participatie van leerlingen bij schoolaangelegenheden.

Art, design & media

De school heeft een nieuw vak ontwikkeld voor leerlingen uit leerjaar 1 t/m 3: art, design & media. Hierbij zijn de klassieke vakken tekenen en handvaardigheid vervangen door een totaal nieuwe module, waarbij altijd aansluiting wordt gezocht bij het gebruik van nieuwe media. Leerlingen werken zelfstandig via een zelf ontwikkelde, volledig digitale onderwijsmethode. Het stimuleren van creativiteit, samenwerken en reflecteren zijn belangrijke competenties bij dit vak. Leerlingen leren in een betekenisvolle context waarbij altijd opdrachtgevers van buiten de school zijn betrokken.

Water is life

De school maakt onderdeel uit van het mondiale Water is life-netwerk. In 2017 hebben diverse groepjes leerlingen projectplannen ontwikkeld ter voorbereiding op het congres in juli 2018 in Tokyo, Japan. Met het programma Water is life wil de school duurzaam gedrag van leerlingen stimuleren, hen bewust maken van wereldwijde problematiek ten aanzien van watermanagement en internationale kennisuitwisseling bevorderen. Leerlingen werken samen met docenten in een meester-gezel-constructie.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)