Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

OMO scholengroep Bergen op Zoom e.o. – ‘t Ravelijn

www.sgboz.nl
rector: Marcel van Loo
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:

  • Mollerlyceum, Bergen op Zoom

  • ’t R@velijn, Steenbergen

  • ZuidWestHoek College, Ossendrecht

Recht op Maatwerk

VO-raad, Ministerie van OCW en Inspectie hebben een pilot mogelijk gemaakt waarin het 'recht op maatwerk' verder wordt verkend en uitgeprobeerd. ’t Ravelijn neemt deel aan deze pilot. Dit proces is in volle gang. De volgende resultaten zijn inmiddels bereikt:

  • Het volgen en afronden van één of meer vakken op een hoger niveau.

  • Het besteden van meer tijd aan een vak dat de leerling moeilijk vindt door minder tijd te besteden aan een vak waar de leerling goed in is.

  • Het voeren van overleg met havo/vmbo over maatwerktrajecten.

  • Het volgen en afsluiten van extra vakken.

  • Het ontwerp van extra curriculair leerstofaanbod voor leerlingen die versnellen (brommerrijbewijs, fotografie).

  • Het voeren van LOB-gesprekken onder regie van de leerling.

De ontwikkeling draagt bij aan de professionalisering van docenten en assistenten.

Inzet van Virtual Reality op de scholen

De scholen doen onderzoek naar het effect en de meerwaarde van de inzet van Virtual Reality (VR) in het onderwijs. Meer in het bijzonder op het terrein van motivatie van leerlingen en de verbetering van het leerresultaat. Het bieden van een contextrijke omgeving leent zich goed om d.m.v. onderzoek de meerwaarde van inzet van VR aan te tonen. 

Ontwikkelgroepen in de scholen hebben daarvoor leermateriaal ontwikkeld. Adequaat lesmateriaal is gemaakt en lessencycli met gebruik van VR zijn ingezet. 

Het uiteindelijke resultaat in een rapportage, film en artikel geeft de school inzicht in het waarom van de wenselijkheid/noodzaak van en het hoe van de implementatie van VR in het onderwijs.

Pilot ‘het lokaal van de toekomst’

In 2017 zijn door een schoolbrede onderzoeksgroep ervaringen opgedaan met een leerlab en een training 'design thinking'. Er is een ontwikkelproces doorlopen, van idee tot resultaat. Een eerste design challenge is daarbij vastgesteld en leerlingen en docenten zijn geïnterviewd. Met behulp hiervan wordt interactief in workshops het lokaal van de toekomst verder vorm gegeven en gevisualiseerd.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)