Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

OMO scholengroep Bergen op Zoom e.o. – Mollerlyceum

www.sgboz.nl
rector: Marcel van Loo
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:

  • Mollerlyceum, Bergen op Zoom

  • ’t R@velijn, Steenbergen

  • ZuidWestHoek College, Ossendrecht

Gedeelde visie vertaald naar concreet beleid

In een dynamische en krimpende onderwijsmarkt heeft de school zich verder ontwikkeld. De herijkte missie en visie uit 2015-2016 zijn omgezet naar een totaal onderwijsconcept waarbij kwaliteit en rendement voorop staan. Vanuit leerdoelen wordt door samenwerking binnen secties en teams eigenaarschap en onderlinge samenwerking tussen en met leerlingen bevorderd. Binnen het concept wordt er gewerkt met versnelde en vertraagde leerroutes. Sterke havoleerlingen kunnen in zes jaar ook hun vwo diploma behalen (2fase vwo). Andere leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om binnen vijf jaar een vwo diploma te behalen (versneld vwo).

Goed onderwijs binnen een veilige leef- en leergemeenschap

Er is in 2017, naast de onderwijskundige ontwikkelingen, voor een positioneringsstrategie gekozen waardoor het ’merk’ Mollerlyceum wordt versterkt. Uitgangspunt is dat de schooltijd een succesvolle en gelukkige periode is. De hierna volgende thema’s worden daarmee nog meer dan nu verknoopt aan het onderwijs. Wereldburgerschap, goed onderwijs, goed mens, goed leven, goed handelen i.c.m. onze Europese leerroute. E-learning en maatwerk door het nog actiever gebruiken van de iPad. Robotisering en automatisering door samenwerking tussen het vak techniek en de TOP-programma’s waardoor leerlingen geholpen worden bij hun profielkeuze. Hierbij zal er voor de havoleerling een meer hybride samenwerking moeten ontstaan met het bedrijfsleven en voor onze vwo-leerling met het wetenschappelijk onderwijs.

Dragend HRM beleid

Het personeelsbeleid is zo ingericht dat onderwijsontwikkeling en HRM hand in hand gaan. De opdracht om maatwerk, samenwerking en eigenaarschap bij leerlingen nadrukkelijker onder de aandacht te brengen geldt ook voor het personeelsbeleid op het Mollerlyceum. Persoonlijke ontwikkeling, eigenaarschap, verantwoordelijkheid dragen en geven zijn naast welbevinden en professionalisering de thema’s in onze gesprekscyclus.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)