Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Odulphuslyceum

www.odulphus.nl
rector: Frans Claassens (tot 1 april 2017 Delianne Hoekstra)
opleidingen: vwo, havo
locatie:

  • Tilburg

Odulphus goes global!

De school heeft een gedragen visie op internationalisering. Het Odulphuslyceum profileert zich via een breed pakket van internationaliseringsactiviteiten. Dat loopt van uitwisselingen met scholen in zes landen in klas drie via educatieve reizen in leerjaar vier tot deelname aan internationale science fairs voor leerlingen in de laatste leerjaren. Ook het ontwikkelen van een ondersteuningsprogramma voor een school in India valt hieronder, in het kader van mondiale armoedevraagstukken. Zo biedt de school de leerlingen een breed venster op de wereld.

Weg met de versnippering

In de onderbouw van havo en vwo hebben de leerlingen te maken met een groot aantal vakken, waardoor versnippering voor de leerlingen optreedt, de kosten van leermiddelen stijgen en een negatief effect op de werkdruk van docenten optreedt. In het nieuwe schoolplan wordt benadrukt dat het Odulphuslyceum in de onderbouw meer gaat denken vanuit ‘domeinen’ of ‘leergebieden’. Daarmee hoopt de school te komen tot een meer integrale benadering van de leerstof die aan de gesignaleerde problemen tegemoet komt.

Een gezonde financiële basis

De financiële tekorten moesten worden weggewerkt en het weerstandsvermogen van de school moest worden hersteld. De begroting, die in het najaar van 2017 is ingediend, laat een stijgende lijn zien.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)