Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Kwadrant Scholengroep – Hanze College

www.kwadrant-sgr.nl
rector: Titus Frankemölle
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:

  • Cambreur College, Dongen

  • Hanze College, Oosterhout

Verbeteringsgerichtheid vanuit collectief en individueel lerend vermogen

Het Hanze College zit met veel jonge docenten in een ‘lerende modus’. Tien docenten studeren voor een tweedegraads-bevoegdheid of een nieuwe bevoegdheid (PIE, D&P). De docenten bezoeken netwerkbijeenkomsten. Tien collega’s rondden de opleiding werkplekbegeleider af en het aantal stagiaires groeide. De nieuwe mentoren volgden een mentorentraining. Twee collega’s gaven een scrum-voorlichting en in company is een scrumtraining gestart.

Het leergebied wiskunde onderzocht de meerwaarde van de methode Snappet en besloot samen met de schoolleiding tot invoering. Het scholingstraject/ontwikkeltraject ‘De vijf rollen van de docent’, ondersteund door het CPS, laat docenten focussen op hun eigen ontwikkelkansen en dit leidde tot vier studiemiddagen voor iedere docent op één van de drie onderdelen: klassenmanagement, differentiëren, zelfregulerend leren.

De onderwijsondersteuner op het plein Z&W startte een opleiding onderwijsassistent. Enkele docenten oriënteerden zich via een cursus op een mogelijke nieuwe rol binnen het onderwijs.

Effectief leiderschap binnen de school

De directeur blijft actief betrokken in de academische werkplaats (AWP), sociale opbrengsten en burgerschapsvorming. De kwaliteitszorg werd nog meer cyclisch en er werden schooleigen doelen ontwikkeld. Hierdoor werd effectief binnen en buiten de organisatie verantwoording afgelegd. Bekeken is of het vak wiskunde kan worden vervangen door maatschappijkunde in leerjaar 3 Z&W. De school introduceerde een buitenlandse reis: de Berlijnreis was een succes en er werd een tweede reis voorbereid (Parijs). Met een alternatief thuisblijversprogramma ontstond er zo voor het hele derde leerjaar een reisweek/projectweek. Met de OMO-deelnemers is vanuit de AWP een maatjesmodel (kenniskring) gestart.

Betrokkenheid van en verantwoording naar stakeholders

Met de ouderklankbordgroep is intensief gesproken over de sociale media. De school investeerde verder in de relatie met het primair onderwijs in Oosterhout door voor iedere leerling twee kennismakingsmiddagen (inclusief leswisseling) op het voortgezet onderwijs te organiseren. Op de techniekprojecten, opgezet met de Vrienden van het Hanze College, werd massaal ingetekend. Vanuit de drie O’s (Overheid, Onderwijs en Ondernemers) werd een bezoek aan de ontdekfabriek voorbereid voor alle eerstejaarsleerlingen. De leerlingenraad is maandelijks in gesprek met de directeur en bereidde de nieuwe inrichting van de aula mee voor. De buurtbewoners vergaderden in de aula van de school.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)