Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Jacob-Roelandslyceum

www.jrl.nl
rector: Leon Spaan
opleidingen: vwo, havo
locatie:

  • Boxtel

Aansluiting vervolgonderwijs

Het Jacob-Roelandslyceum (JRL) maakt deel uit van het netwerk vo-hbo Den Bosch. Dit netwerk richt zich op een goede oriëntatie op studie en beroep voor de havoleerlingen uit de regio Den Bosch. Er worden voor leerlingen, docenten en directieleden bijeenkomsten en workshops georganiseerd die aansluiten bij het keuzeproces van de leerling. Docenten kunnen er terecht om kennis te delen over interessante onderwerpen die met de leerlingbegeleiding of dit keuzeproces te maken hebben.

De loopbaanoriëntatie (en de keuze voor studie en beroep) is volgens het model van de activerende school (model VO-raad) vormgegeven. De rol van de mentor binnen LOB is aanzienlijk toegenomen evenals het aantal activiteiten dat georganiseerd wordt. Er wordt intensief samengewerkt met het hbo, wo en met het bedrijfsleven om leerlingen een goed beeld te geven van de mogelijkheden

Identiteit / Sociale innovatie

Actuele onderwerpen, risicogedrag, burgerschap komen via de culturele activiteiten die georganiseerd worden, bij leerlingen onder de aandacht op een wijze die aansluit bij hun leefwereld en leeftijd. Inmiddels maken ook andere activiteiten onderdeel uit van de vormingsaspecten binnen het JRL.

De vakgroep global learning verzorgt in 2017-2018 de lessen global learning tot en met het derde leerjaar. Global learning combineert de vakken levensbeschouwing, maatschappijleer en burgerschapsvorming tot een leerlijn die de komende jaren verder de school in zal groeien.

Ouderbetrokkenheid

Al een aantal schooljaren wordt er actief gewerkt aan de verbetering van de ouderbetrokkenheid Om te komen tot goede leeropbrengsten is de rol van de ouder die betrokken is bij de schoolvorderingen van zijn kind, van groot belang. De startgesprekken met alle leerlingen en hun ouders dragen hieraan zeker bij. De klankbordgroepen per afdeling zijn ook in 2017 bijeengekomen en hebben bruikbare informatie opgeleverd. Bovendien zijn er klankbordgroepen geformeerd rondom actuele thema’s zoals de top- en toetsweken.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)