Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

IVO Deurne – Hub van Doornecollege

www.ivo-deurne.nl
waarnemend rector: Rutger van Deursen (tot 1 augustus 2017 Monique van Roosmalen)
opleidingen: vwo, havo, vmbo, praktijkonderwijs
locaties:

  • Peellandcollege, Deurne

  • Alfrinkcollege, Deurne

  • Hub van Doornecollege, Deurne

  • De Sprong, Deurne

Pedagogisch klimaat

Al jaren is het pedagogisch klimaat één van de speerpunten op het Hub van Doornecollege. De schoolregels zijn kort maar krachtig omschreven. Er wordt kleinschalig gewerkt in kerngroepen, en door de korte zorglijnen is er goed grip op specifieke doelgroepen. De school staat echter voor de uitdaging om nog meer grip te krijgen op het pedagogisch klimaat. Oorzaken hiervoor zouden kunnen liggen bij de wetgeving rondom passend onderwijs, de maatschappij die aan het veranderen is en/of de zeer ingrijpende wet rondom de bevoegdheden (waardoor de school de visie van minder handen voor de klas niet kan continueren).

Natuur en ondernemen

In schooljaar 2018-2019 gaat het onderwijsarrangement natuur en ondernemen (N&O) op het Hub van Doornecollege een verbeterslag maken. Deze heel brede opleiding, die erop gericht is om leerlingen in ontwikkeling te brengen en ze te laten ervaren waar hun talenten liggen, wordt nog breder door deze aan te bieden vanuit het profiel dienstverlening en producten (D&P). Dit profiel zal inhoudelijk een groene kleur krijgen. Via lintstages in zowel het 3e als het 4e leerjaar krijgen leerlingen de mogelijkheid om ook binnen zeer diverse bedrijfskolommen hun talenten te ontdekken.

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB)

In 2017 is in het Hub van Doornecollege voor alle leerlingen van klas 1, 2 en 3 een digitaal loopbaandossier ingevoerd. In dit dossier vindt borging plaats van antwoorden op belangrijke LOB-vragen (eindtermen van examenprofielen). Alle docenten zijn geschoold in de software die voor dit doel wordt ingezet. Een interne LOB-specialist begeleidde dit proces.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)