Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

IVO Deurne – Peellandcollege

www.ivo-deurne.nl
waarnemend rector: Rutger van Deursen (tot 1 augustus 2017 Monique van Roosmalen)
opleidingen: vwo, havo, vmbo, praktijkonderwijs
locaties:

 • Peellandcollege, Deurne

 • Alfrinkcollege, Deurne

 • Hub van Doornecollege, Deurne

 • De Sprong, Deurne

Onderwijsontwikkelingen

In 2017 zijn de volgende werkgroepen opgestart:

 • Werkgroep Gepersonaliseerd Leren: welke variant willen de school schoolbreed of vakclusterbreed gaan implementeren? Hoe wordt de leerling meer eigenaar van het leerproces?

 • Werkgroep Ontdekkend Leren: welke vormen van ontdekkend leren, die leiden tot dieper leren, kunnen bij de verschillende vakken in het onderwijsleerproces worden opgenomen?

 • Werkgroep ICT primair proces: wat is de rol die ICT kan spelen als hulpmiddel in het primaire proces bij bovenstaande twee vormen van leren?

 • Werkgroep Leren presenteren. Een vaardigheid die steeds belangrijker wordt op weg naar vervolgonderwijs en werk.

Deze werkgroepen hebben twee schooljaren de tijd om te komen tot een werkplan ter implementatie.

Leerlingbeleiding

Dit schooljaar heeft het Peellandcollege ingezet op versterking van niveau 1: mentoren, intern begeleiders en de coaches studievaardigheden. Om binnen de school op uitvoeringsniveau krachtiger te worden is er in company een aantal cursussen aangeboden:

 • een mentorcursus van Orthoconsult (gestart in 2016 met doorloop in 2017);

 • een cursus voor de coaches studievaardigheden van Remind Learning (start 2016, doorloop in 2017);

 • een cursus Mediawijsheid (o.a. social media) voor mentoren leerjaar 2 ter voorbereiding op het geven van een lessenserie.

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB)

In het Peellandcollege werken leerlingen vanaf leerjaar 3 met de module Keuzeweb. Daarin is een leerlijn opgezet voor het totale keuzeproces. Leerlingen bouwen geleidelijk aan een digitaal portfolio op en worden daarin begeleid door de mentor en de decaan. Ouders kunnen in deze module meekijken en daarmee het keuzeproces van hun kind volgen/mede begeleiden.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)