Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Elzendaalcollege – Boxmeer

www.elzendaalcollege.nl
rector: Jacques Marsmans
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:

  • Boxmeer

  • Gennep

Cultuurverandering

In de achterliggende jaren is de school gestart met de verandering van de schoolcultuur:

  • Van onbewust bekwaam naar beleidgestuurd.

  • Van werken vanuit een professioneel gevoel naar werken met een systematische analytische aanpak samen met een professioneel gevoel.

  • Van trendvolgend naar consequent (met name inzake preventief groepsgericht werken).

  • Van autonomie naar professionele autonomie, die zich bevindt binnen de kaders van het schoolbeleid en wet- en regelgeving. Daarbij hoort dat personeelsleden verantwoordelijk willen zijn, feedback geven en feedback kunnen ontvangen.

Preventief groepsgericht werken

Voor leerlingen met een verhoogd risico op de ontwikkeling van leer- en gedragsproblemen (10-15%), pleegt de school gerichte interventies. Feitelijk betekent dit een verrijking van de basisaanpak. Het gaat om beginnend en/of licht probleemgedrag, dat door tijdelijke, preventieve ondersteuning kan worden bijgestuurd. Leerlingen die intensievere hulp nodig hebben (5%) kunnen een beroep doen op interne specialisten of op professionele hulp buiten de school.

Aan het einde van het schooljaar 2015-2016 heeft de school besloten daadwerkelijk aan de slag te gaan met Preventief Groepsgericht Werken. Voor schooljaar 2016-2017 zijn daartoe de volgende plannen gemaakt:

  • Voor elke klas en clustergroep wordt vóór de zomervakantie een klassenanalyse gemaakt.

  • De klassenanalyses worden meteen na de zomervakantie door de mentoren besproken met de klassenteams. Tijdens deze bespreking wordt er een groepshandelingsplan opgesteld.

  • In de loop van de eerste periode voert de mentor een gesprek met de ouders van alle leerlingen. Hij bespreekt niet alleen de gegevens en eerste vorderingen van de leerlingen, maar ook de wijze waarop hij gedurende het schooljaar met de ouders zal communiceren.

  • Na de eerste periode vinden er rapportvergaderingen plaats. Tijdens deze vergaderingen worden de groepshandelingsplannen geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Tevens worden afspraken gemaakt over de curatieve zorg voor individuele leerlingen.

Deze doelstellingen zijn allemaal gerealiseerd. Het zijn de eerste stappen op weg naar preventief groepsgericht werken.

Jaarplannen 2017-2018

De schoolleiding heeft de leraren gevraagd mee te denken over de ambities van de school voor het volgend schooljaar. Doordat de ambitie voor het komend schooljaar concreet is vastgelegd, is niet alleen bepaald wat wel maar ook wat (nog) niet gebeurt. Zo kan de werkdruk bewaakt worden. In het schooljaar 2017-2018 is het gesprek gestart met medewerkers, ouders en leerlingen over een nieuw schoolplan.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)