Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Eckartcollege – Pleincollege Nuenen

www.eckartcollege.nl
rector: Jean Wiertz
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:

  • Eckartcollege, Eindhoven

  • Pleincollege Nuenen, Nuenen

Leerling

Met de invoering van ‘omgekeerde’ oudergesprekken geeft het Eckartcollege invulling aan de ontwikkeling van autonomie en eigenaarschap bij leerlingen. De omkering houdt in dat de leerling de regie neemt bij de oudergesprekken door het gesprek goed voor te bereiden aan de hand van verschillende instrumenten van zelfreflectie. Daarbij wordt de leerling geholpen door de LOB-coach of de mentor. Het Pleincollege Nuenen loopt in deze ontwikkeling voorop. Dit schooljaar is gestart met de invoering van deze gesprekken voor alle leerlingen van leerjaar drie. Er zijn jobcoaches aangesteld die een groepje leerlingen begeleiden gedurende hun volledige schoolloopbaan. Op het Eckart zijn good practices van omgekeerde oudergesprekken gedeeld in de diverse basisteams en wordt momenteel beleid ontwikkeld om dit breder in te voeren.

Er zijn voorbereidingen getroffen om ‘peer mediation’ in te voeren per volgend schooljaar. Verschillende docenten gaan een train-de-trainer scholing volgen, waarna een groep van ongeveer 12 leerlingen per school opgeleid worden tot peermediator. Deze peermediators gaan onder begeleiding van de opgeleide docenten kleine conflicten tussen leerlingen onderling mediëren. Hiermee bereidt de school leerlingen goed voor op de maatschappij, als zelfredzame burgers die in dialoog blijven met de ander.

Flexibilisering van onderwijs: pilot Masterclass

In de drie onderbouwklassen van de Masterclass voor hoogbegaafde leerlingen op het Eckartcollege is veel behoefte aan flexibilisering en differentiatie. Het huidige onderwijssysteem wordt daarbij steeds meer als beknellend ervaren. Na onderzoek van verschillende nieuwe concepten is gekozen voor individuele flexibilisering in combinatie met het belang van groepsvorming, de rol van de docent als coach/regisseur en als ontwikkelaar van het onderwijs. Na evaluatie is ingezet op ontwikkeling van expertise bij de mentoren en de betrokken docenten. Het gaat daarbij om planning leerstof, inzet ICT, coaching van de leerlingen en het verzorgen van onderwijs met een team van twee of drie docenten. Doel is om deze ontwikkeling door te trekken naar de gehele vwo-afdeling.

Dragend HRM beleid

Vanuit de gedachte dat je met al het personeel samen de kwaliteit van het onderwijs vormgeeft is er gewerkt aan de versterking van de kwaliteitscultuur en ambitie met ruimte voor autonomie.

  • De inzet van het instrument ‘Lesson study’ leidt tot een diepgaande kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Er nemen steeds meer docenten deel aan Lesson Study.

  • Het afgelopen jaar is er gedurende een viertal studiemiddagen ruimte geboden voor deelname aan werkgroepen. De onderwerpen zijn deels vanuit docenten, deels door directie bepaald.

  • Eén van de resultaten is de invoering van een ‘inspiratieweek’ volgend schooljaar met als verbindend thema ‘wereldburgerschap’. Alle leerlingen werken vanuit verschillende vakken een week lang aan één thema in een authentieke en contextrijke setting.

  • Per school heeft ProMotion een aantal reflectiecoaches opgeleid. Zij voeren reflectiegesprekken met medewerkers. Vooralsnog is dit opgezet als een pilot; docenten kunnen op vrijwillige basis gebruik maken van een reflectiecoach. Een verslag van dit gesprek kan ingezet worden als voorbereiding op een functioneringsgesprek.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)