Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Jaarverslag 2017: Vrolijk en vernieuwend verder

Dit online jaarverslag geeft een overzicht van de ontwikkelingen bij vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in 2017. We hebben de festiviteiten rondom het 100-jarig bestaan afgesloten en we gaan op volle kracht vooruit met onze nieuwe Koers 2023.

Bekijk het jaarverslag 2017

Goed handelen

In 2017 hebben we in gezamenlijkheid aandacht besteed aan onze geschiedenis en hebben we de koers uitgezet tot, in eerste instantie, 2023. Iedereen in de vereniging is met deze nieuwe koers aan de slag gegaan. Het is daarbij niet de vraag óf het onderwijs verder wordt ontwikkeld, alle scholen werken daar voortvarend aan, maar wel hoe de scholen dat precies doen. De innovatiewaaier van de vereniging is kleurrijk en zeker ook veel belovend.

De vereniging heeft in 2017 een integriteitscode geformuleerd die bindend is voor alle medewerkers op de scholen en het bureau, en alle bestuurlijke organen. De code heeft de titel ‘Goed handelen’ gekregen en is bewust geen standaardreglement. Onze code bevat basisprincipes die passen bij onze identiteit en hoe we met elkaar omgaan. Die basisprincipes - menselijke waardigheid, algemeen welzijn, solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid - dienen als leidraad hoe te handelen. Het basisprincipe van al ons handelen is en blijft vertrouwen.

Naar voorwoord

Regionale samenwerking

Er is behoefte aan intensievere samenwerking tussen scholen bij het opstellen van de formatie en het vormgeven van een regionale arbeidsmarkt. Na een succesvolle pilot in de regio Eindhoven is in 2017 samenwerking in alle regio’s opgestart. Deze samenwerking heeft tot doel binnen een regio actief te werken aan het bevorderen van uitwisseling van personeel tussen de scholen. Hiervoor delen scholen samen de wensen en mogelijkheden van interne kandidaten en vacatures met elkaar. Leidinggevenden en P&O'ers van een groep scholen in een regio komen periodiek bij elkaar. Zij bespreken mogelijkheden van interne kandidaten en matchen deze met vacatures voor het komende schooljaar en de jaren hierop volgend. Uitgaan van het benutten van kansen, goed werkgeverschap en van elkaar leren zijn in dit traject de vertrekpunten. 

Deze regionale samenwerking is succesvol gebleken en heeft tot een flink aantal matches geleid. De resultaten zijn geëvalueerd en de bevindingen kunnen de regio’s in het vervolg inzetten. De focus wordt daarbij steeds meer op de lange termijn gericht, gebruik makend van strategische personeelsplanning.

Lees meer

Vind een OMO school

Zoeken